Colourful steaming geothermal pool.

The Treaty and the Ministry

This section is about the Tiriti o Waitangi - Treaty of Waitangi work the Ministry does

Waitangi Tribunal inquiries

Kei te aro te whārangi nei ki te urupare a te Manatū ki te kaupapa arotake ā te Taraipiunara o Waitangi.

This page is about the Ministry's response to the Waitangi Tribunal's inquiry programme.
Cabinet papers what the govt is doing v3
Waitangi Tribunal Programme