Te Ao Māori The Māori world

5 te ao maori

Incorporating te ao Māori into our work is valuable to all of Aotearoa. We acknowledge the role of tangata whenua to help create a flourishing environment for every generation.

Toitū te whenua, whatungarongaro he tangata

The land remains when people have disappeared

Ngā kōrero Stories

Ngā pānuitanga Publications